เลขดับกรรไกร16/8/59

เลขดับกรรไกร16/8/59

เลขดับกรรไกร16/8/59