เลขดับบนล่าง1/10/59

เลขดับบนล่าง1/10/59

เลขดับบนล่าง1/10/59