เลขดับล่าง1/10/59

เลขดับล่าง1/10/59

เลขดับล่าง1/10/59