ปักหลักสิบบน16/8/59

ปักหลักสิบบน16/8/59

ปักหลักสิบบน16/8/59