เลขดับโกสัมพี16/9/59

เลขดับโกสัมพี16/9/59

เลขดับโกสัมพี16/9/59