เลขวิ่งนายรุ่ง16/9/59

เลขวิ่งนายรุ่ง16/9/59

เลขวิ่งนายรุ่ง16/9/59