เลขแม่นขั้นเทพล่างอย่างเดียว

เลขแม่นขั้นเทพล่างอย่างเดียว

Code

เลขแม่นขั้นเทพล่างอย่างเดียว

/