เลขดับล่างเถ้าแก่น้อย16/11/59

เลขดับล่างเถ้าแก่น้อย16/11/59

เลขดับล่างเถ้าแก่น้อย16/11/59