เลขดับกิเลส17/01/60

เลขดับกิเลส17/01/60

Code

เลขดับกิเลส17/01/60

/