เลขดับกรรไกร16/3/60

เลขดับกรรไกร16/3/60

Code

เลขดับกรรไกร16/3/60

/