เลขดับสิบหน่วยบน1/4/60

 เลขดับสิบหน่วยบน1/4/60

Code

 เลขดับสิบหน่วยบน1/4/60

/