ดับสิบบน16/10/59

ดับสิบบน16/10/59

Code

ดับสิบบน16/10/59

/