เลขดับบนล่าง16/11/59

เลขดับบนล่าง16/11/59

Code

เลขดับบนล่าง16/11/59

/