เลขแม่นล่าง เลขแม่นบน1/12/59-203×300

เลขแม่นล่าง เลขแม่นบน1/12/59

Code

เลขแม่นล่าง เลขแม่นบน1/12/59

/