เลขแปดทิศพิชิตความจน16/11/59

เลขแปดทิศพิชิตความจน16/11/59

Code

เลขแปดทิศพิชิตความจน16/11/59

/