เลขแปดทิศพิชิตความจน1/12/59

เลขแปดทิศพิชิตความจน1/12/59

Code

เลขแปดทิศพิชิตความจน1/12/59

/