เลขดับพิกุลทอง16/11/59

เลขดับพิกุลทอง16/11/59

เลขดับพิกุลทอง16/11/59