เลขตัวเดียว16/11/59

เลขตัวเดียว16/11/59

เลขตัวเดียว16/11/59