เลขเฉียบขาด16/11/59

เลขเฉียบขาด16/11/59

เลขเฉียบขาด16/11/59