เลขเฉียบขาด16/11/59

เลขเฉียบขาด16/11/59

Code

เลขเฉียบขาด16/11/59

/