เลขเฉียบขาด1/12/59

 เลขเฉียบขาด1/12/59

Code

 เลขเฉียบขาด1/12/59

/