ปักหลักสิบบน1/4/60 

ปักหลักสิบบน1/4/60 

Code

ปักหลักสิบบน1/4/60/