เลขดับตะขาบ16/11/59

เลขดับตะขาบ16/11/59

เลขดับตะขาบ16/11/59