เลขดับตะขาบ1/12/59

เลขดับตะขาบ1/12/59

เลขดับตะขาบ1/12/59