เลขดับตะขาบ17/01/60

เลขดับตะขาบ17/01/60

เลขดับตะขาบ17/01/60