เลขดับทานตะวัน16/11/59

เลขดับทานตะวัน16/11/59

เลขดับทานตะวัน16/11/59