ดับบนท่านอ๋อง16/11/59

ดับบนท่านอ๋อง16/11/59

ดับบนท่านอ๋อง16/11/59