เลขดับสายธารน้ำใส16/11/59

เลขดับสายธารน้ำใส16/11/59

เลขดับสายธารน้ำใส16/11/59