เลขดับปราถนาบน1/12/59

เลขดับปราถนาบน1/12/59

เลขดับปราถนาบน1/12/59