เลขดับบนอินทร เทวนคร 17/01/60

เลขดับบนอินทร เทวนคร 17/01/60

เลขดับบนอินทร เทวนคร 17/01/60