เลขดับสิบบนอินทร เทวนคร17/01/60

เลขดับสิบบนอินทร เทวนคร17/01/60

เลขดับสิบบนอินทร เทวนคร17/01/60