เลขดับเถ้าแก่น้อย16/11/59

เลขดับเถ้าแก่น้อย16/11/59

เลขดับเถ้าแก่น้อย16/11/59