เลขดับโกสัมพี16/11/59

เลขดับโกสัมพี16/11/59

เลขดับโกสัมพี16/11/59