เลขดับโกสัมพี16/11/59

เลขดับโกสัมพี16/11/59

Code

เลขดับโกสัมพี16/11/59

/