เลขดับบนพิฆาต1/4/60

เลขดับบนพิฆาต1/4/60

Code

เลขดับบนพิฆาต1/4/60

/