สิบหน่วยล่าง16/11/59

สิบหน่วยล่าง16/11/59

สิบหน่วยล่าง16/11/59